Overwater T-C-C

Gedragsstijlen Herkennen

LIFO® methode

Overbruggend Communiceren? Samen leer je een taal spreken die zelfinzicht en onderling begrip oplevert!

Over gedrag praten valt niet mee. Om gedrag toch bespreekbaar te maken, wordt er gebruikt gemaakt van de LIFO® gedragsmethode en een persoonlijke profielbeschrijving waarin sterktes en valkuilen beschreven worden.

LIFO® staat voor Life Orientations. Deze methode helpt organisaties en individuen hun communicatiedoelstellingen te bereiken. De LIFO® methode richt zich specifiek op gedragsstijlen. Met behulp van een vragenlijst wordt er een persoonlijke profielbeschrijving gemaakt die ons voorkeursgedrag beschrijft. Hierin worden je sterktes en valkuilen in begrijpelijke taal beschreven. De profielbeschrijving geeft bovendien inzicht in je gedragsvoorkeur in gewone en spanning-/conflictsituaties.


Het bespreekbaar maken van gedrag gebeurt op een niet bedreigende manier. Er is geen waardeoordeel; er wordt niet gedacht in goede of verkeerde stijlen. Iedere gedragsstijl is namelijk goed. Het gaat er om, deze op een geschikte wijze te gebruiken. 

Dus, met de LIFO® methode krijg je op een niet bedreigende manier inzicht in je persoonlijke gedragsstijl en in die van anderen. Je leert niet alleen je sterke kanten nog beter toe te passen maar deze ook productief te maken. Ook leer je hoe je je eigen valkuilen kunt herkennen zodat je er op een slimmere manier mee om kunt gaan.

Verder krijg je inzicht in de communicatiestijl van anderen zodat je deze gaat herkennen. Het uiteindelijke resultaat is dat je je mening, ideeën en gevoelens overbrengt op een manier die de ander begrijpt!


Wat houdt het de methode in?

Ieder mens heeft van de verschillende LIFO® gedragsstijlen wel één of meerdere kenmerken. Doorgaans heeft iedereen wel één voorkeursgedragsstijl. Met deze stijl heb je succes gehad in het verleden en is ingesleten. Hierdoor zal je er in de toekomst snel naar teruggrijpen.

Hoe kunnen we stijlen herkennen? De LIFO® gedragsmethode omvat 4 basisgedragsstijlen ook wel basisoriëntaties genoemd:

Steungevend / Opgevend - gebaseerd op overtuigingen

Beheersend / Overheersend - gebaseerd op actief sturen

Behoudend / Afhoudend  - gebaseerd op rationele afwegingen

Meegevend / Weggevend - gebaseerd op mensen verbinden

De methode geeft inzicht in hoe je handelt onder gunstige omstandigheden, maar ook in ongunstige omstandigheden zoals conflict en stress situaties. Daarbij krijg je inzicht in hoe een persoonlijke kwaliteit mogelijk ook een valkuil wordt als je erin doorschiet. Ook het inzicht van hoe gedrag door anderen geïnterpreteerd wordt, werkt verhelderend.


Wat kun je met de LIFO® methode bereiken?

De LIFO® methode is speciaal ontwikkeld voor het bedrijfsleven en is praktisch van aard: het gaat er niet om hoe je aan gedrag komt, maar om hoe je het vormgeeft in je handelen en in je contact met anderen. 

De methode is erop gericht de prestaties van individuen en teams te verbeteren. Dit gebeurt door de sterke kanten van mensen die samenwerken te activeren, te stimuleren en onderling af te stemmen. Hierdoor ontstaat er een betere werkomgeving voor:

  • Samenwerking
  • Doeltreffende besluitvorming
  • Effectieve probleemoplossing

Dit draagt bij tot het streven van organisaties naar verhoogde productiviteit en en verbeterde kwaliteit.


Wat is het effect?

Met behulp van de LIFO® methode worden 3 belangrijke vaardigheden geleerd:

  • Je krijgt inzicht in je persoonlijke gedragsstijl. Bovendien leer je deze nog beter toe te passen waardoor je productiever wordt
  • Je krijgt begrip en respect voor het gedrag van anderen. Ook als er de voorkeur geven wordt aan een andere gedragsstijl. Er ontstaat overbruggende communicatie
  • Je leert beter en productiever in teamverband te werken

De persoonlijke effectiviteit wordt dus vergroot en de gemeenschappelijke sterkten worden effectiever benut. Op lange termijn betekent dit dat er binnen een organisatie doeltreffender kan worden gewerkt, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en besluitvorming sneller zal plaatsvinden. Kortom een beter functionerende organisatie.


Vragenlijst

Om te weten welke voorkeursgedragsstijl je hebt, wordt een digitale LIFO® vragenlijst persoonlijke gedragsstijlen ingevuld (in ca. 20 minuten) met als resultaat de eigen LIFO® scores. Op basis hiervan kan een persoonlijke LIFO® profielbeschrijving worden gemaakt. Deze biedt dan inzicht in je voorkeursgedrag in verschillende situaties. Hierin komt ook naar voren welke hulpstijl je hebt en wat de minst geprefereerde gedragsstijl is (je blinde vlek).