Overwater T-C-C

Samen Leren

Wat is Virtual Action Learning?

Wat?

Samen online, klassikaal en op de werkvloer leren 

Door gebruik te maken van zowel online, klassikaal en op de werkvloer leren, is leren niet alleen leuk maar ook meteen toepasbaar. En, met samen leren deel je kennis en ervaring!

Alle vormen van leren worden gebruikt: zien - horen - doen - toepassen. De lerende staat in deze aanpak centraal en programma’s zijn aangepast aan de leerdoelstellingen

De kracht van online samen leren met Moodle:

Moodle is een Leer Management Systeem waarbinnen je niet individueel maar samen leert. Leren wordt pas echt leuk en effectief door gebruik te maken van sociale communicatie, discussies, groep messaging, groep kalenders en samen te werken aan leeropdrachten en nog veel meer! Moodle biedt alle online samenwerkingsfuncties die je nodig hebt.

Moodle Leer Management Systeem

Voordelen Blended Learning

Voordelen?

Het combineren van leermiddelen vergroot de effectiviteit van leren

 1. Het leerproces is afgestemd op de behoefte van de deelnemer.
 2. Een mix van verschillende leermiddelen zorgt voor een betere aansluiting bij de leervoorkeuren van de deelnemer.
 3. De deelnemer past de leerstof direct toe in de praktijk.
 4. De combinatie van verschillende leermiddelen zorgt voor verankering van de leerstof.
Resultaat Blended Learning

Resultaat

Hoog leerresultaat - "Wat je leert ook toepassen in de praktijk"

Tijd vrij maken voor ontwikkeling betekent investeren in mensen. Dus, je wilt zeker weten dat je met deze aanpak ook een goed resultaat behaald.

Met een combinatie van online, klassikaal en op de werkvloer leren worden de volgende resultaten behaald:

 1. Een verhoogde betrokkenheid van de deelnemers bij het leertraject
  • Minder uitval gedurende het gehele leertraject
  • Door 'leren op maat' neemt de motivatie van deelnemers toe
 2. Leren samenwerken
 3. Tijdbesparing door online leren
 4. Meer flexibiliteit (meer tijd- en plaats onafhankelijk leren)
 5. Een verhoogt leerrendement (de resultaten zijn beter in vergelijking met alleen klassikaal leren)
 6. Kostenreductie voor de organisatie