Overwater T-C-C

Virtual Action Learning

Wat is Virtual Action Learning?

WAT?

“Virtual Action Learning is samen leren door doen in een uitgebreide mix van innovatieve leermiddelen die online en offline plaatsvinden.”

Door gebruik te maken van een mix van online, klassikaal en op de werkvloer leren, kunnen alle vormen van leren toegepast worden. De lerende staat in deze aanpak centraal en programma’s zijn aangepast aan de leerdoelstellingen

De kracht van online samen leren met Moodle:

Moodle is een Leer Management Systeem waarbinnen je niet individueel maar samen leert. Leren wordt pas echt leuk en effectief door gebruik te maken van sociale communicatie, discussies, groep messaging, groep kalenders en samen te werken aan leeropdrachten en nog veel meer! Moodle biedt alle online samenwerkingsfuncties die je nodig hebt.

Moodle Leer Management Systeem

Voordelen Blended Learning

VOORDELEN?

Door veel verschillende leermiddelen met elkaar te combineren wordt de effectiviteit van een leertraject sterk vergroot want:

 1. Het leerproces kan beter afgestemd worden op de behoefte van de deelnemer.
 2. Het effect van leren is groter als de deelnemer de leerstof direct kan toepassen in de praktijk.
 3. Je leidt op in nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag.
 4. Je combineert de sterke kanten van verschillende leermiddelen.
 5. Door een mix van leermiddelen in te zetten zorg je voor een betere aansluiting bij leervoorkeuren van je deelnemer.
Resultaat Blended Learning

RESULTAAT?

Tijd vrij maken voor ontwikkeling betekent investeren in mensen. Je wilt dan ook zeker weten dat je met deze aanpak ook een goed resultaat behaald.

Onderzoek geeft aan dat het je met Virtual Action Learning de volgende resultaten behaald:

 1. Een verhoogde betrokkenheid van de deelnemers bij het leertraject
 2. Minder uitval van deelnemers gedurende het gehele leertraject
 3. Door 'leren op maat' neemt de motivatie van deelnemers neemt toe
 4. Tijdbesparing door online leren
 5. Een verhoogt leerrendement -  de resultaten zijn beter in vergelijking met alleen klassikaal leren
 6. Uiteindelijk een kostenreductie voor de organisatie